ERTI KEMERDEKAAN

Merdeka bukan sekadar bebas daripada penjajahan fizikal semata-mata. Lihatlah berapa banyak negara yang mencapai kemerdekaan secara fizikal, tetapi masih lagi dijajah secara bukan fizikal. Kepesatan teknologi hari ini telah memudahkan ancaman penjajahan bentuk baharu terutamanya dalam bentuk budaya dan pemikiran. Erti merdeka pada keluarga ialah bebas dari pertelingkahan & perselisihan faham sesama suami isteri, adik-beradik,Continue reading “ERTI KEMERDEKAAN”