TIDAK BOLEH HADIR ATAU TERLEPAS JANJI TEMU VAKSINASI

❇️ Sekiranya anda tidak boleh hadir atau terlepas janji temu vaksinasi, janji temu baru akan diberikan secara automatik. ❇️ Tindakan : 1️⃣ Sila semak telefon anda (SMS/MySejahtera) selepas 7 hari untuk notifikasi janji temu baru 2️⃣ Anda tidak perlu menghubungi talian prndaftaran vaksinasi COVID-19 kebangsaan 1800-888-828 untuk mendapatkan janji temu baru 3️⃣ Penjadualan semula tidakContinue reading “TIDAK BOLEH HADIR ATAU TERLEPAS JANJI TEMU VAKSINASI”