DEFINISI KATEGORI PESAKIT KES COVID-19

KATEGORI 1 🔸Tidak bergejala KATEGORI 2 🔸Bergejala ringan KATEGORI 3 🔸Mengalami radang paru-paru 🔸Memerlukan penjagaan & pemerhatian di hospital terutama yang berisiko tinggi KATEGORI 4 🔸Mengalami radang paru-paru & memerlukan bantuan oksigen 🔸Purata tempoh jagaan di ICU selama 14 hari KATEGORI 5 🔸Kritikal & memerlukan bantuan pernafasan 🔸Purata tempoh jagaan di ICU selama 21 hariContinue reading “DEFINISI KATEGORI PESAKIT KES COVID-19”